25. 10. 2008
Víkendový seminár v Prešovskej škole v dňoch 25.10.2008 o 12.00 h-26.10.2008 o 10.00 h pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
4. 9. 2008
NÁBOR  KOŠICE - dňa 24. 9. 2008 o 18.30 h sa uskutoční nábor nových členov v Košickej škole na ZŠ Užhorodskej č.29(malá telocvičňa), ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
4. 9. 2008
NÁBOR  PREŠOV - dňa 23. 9. 2008 o 17.30 h sa uskutoční nábor nových členov v Prešovskej škole na ul. Kúpeľnej č. 1 oproti ZŠ Kúpeľná(v Kotolni), ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
18. 6. 2008
Víkendový seminár v Prešovskej škole v dňoch 23.8.2008 o 12.00 h-24.8.2008 o 10.00 h pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
18. 6. 2008
V dňoch 2.7.-6.7.2008 sa uskutoční letný seminár v Prešovskej škole určený pre všetkých záujemcov, cvičenie je kazdý deň minimálne 5 hodín, možnosť prespať v telocvični v Prešove(potrebná karimatka a spacák), ďalšie info a prihlásenie u mňa (kontakt)
 
 
8. 5. 2008
Pozor víkendový seminár v škole v Moldave nad Bodvou v dňoch 17. 5.-18.5. 2008 pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
30. 3. 2008
Pozor víkendový seminár v škole v Moldave nad Bodvou v dňoch 19. 4.-20.4. 2008 pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
20. 3. 2008
Pozor víkendový seminár v Prahe v dňoch 12. 4.-13.4. 2008, možná účasť žiakov všetkých Slovenských škôl, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
20. 2. 2008
Pozor víkendový seminár v Prahe v dňoch 8.3.-9.3. 2008, možná účasť žiakov všetkých Slovenských škôl, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
12. 2. 2008
Pozor víkendový seminár v škole v Moldave nad Bodvou v dňoch 1. 3.-2.3. 2008 pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
12. 2. 2008
Pozor víkendový seminár v Prahe v dňoch 16. 2.-17.2. 2008, možná účasť žiakov všetkých Slovenských škôl, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
10. 1. 2008
Pozor víkendový seminár v škole v Moldave nad Bodvou v dňoch 26. 1.-27.1. 2008 pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
30. 11. 2007
Pozor víkendový seminár v škole v Moldave nad Bodvou v dňoch 15. 12.-16.12. 2007 pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
30. 11. 2007
Víkendový seminár+nábor nových žiakov v  Bratislave v dňoch 8. 12. 2007 o 13.00 h - 9. 12. 2007 o 10.00 h pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
6. 10. 2007
Víkendový seminár v Prešovskej škole v dňoch 13.10.2007 o 12.00 h-14.10.2007 o 10.00 h pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
10. 09. 2007
Víkendový seminár+nábor nových žiakov v  Bratislave v dňoch 29.09. 2007 o 13.00 h - 30.09. 2007 o 10.00 h pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
23. 08. 2007
Pozor tréningy v Moldave nad Bodvou nebudú v čase od 31. 8. 2007 do 11. 9. 2007, taktiež Fero Rác nebude v tom čase dostupný na telefóne, preto všetky informácie ohľadom tréningov v Moldave nad Bodvou a náboru u mňa (kontakt)
 
 
10. 08. 2007
Pozor víkendový seminár v škole v Moldave nad Bodvou v dňoch 18.08.-19.08. 2007 pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
08 .05. 2007
Pozor veľký letný päťdňový seminár v škole v Moldave nad Bodvou v dňoch 04.07.-08.07. 2007 pre všetkých záujemcov, je určený aj pre začiatočníkov a prípadných nových záujemcov o MGW Wing Chun Kung Fu, ubytovanie v telocvični a strava na vlastné náklady, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
08 .05. 2007
Pozor víkendový seminár v škole v Moldave nad Bodvou v dňoch 19.05.-20.05. 2007 pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
08 .05. 2007
Pozor víkendový seminár po prvý krát  v  Bratislave v dňoch 12.05.-13.05. 2007 pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
10 .03. 2007
Pozor víkendový seminár v škole v Moldave nad Bodvou v dňoch 24.03.-25.03. 2007 pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
12 .02. 2007
Pozor víkendový seminár v Prešovskej škole v dňoch 17.02.-18.02. 2007 pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
16 .11. 2006
Pozor víkendový seminár v Prešovskej škole v dňoch 8.12.-10.12. 2006 pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
6. 10. 2006
NÁBOR  Moldava nad Bodvou - dňa 16. 10. 2006 o 18.00 h sa uskutoční nábor nových členov v novootvorenej škole Moldava nad Bodvou na ZŠ ČSL Armády 15, Slovenská škola, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
19 .9. 2006
Pozor víkendový seminár v Prešovskej škole v dňoch 13.10.-15.10. 2006 pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
19 .9. 2006
Dňa 9.10.2006 a 11.10.2006 nebude tréning v Prešove a dňa 10.10.2006 nebude tréning v Košiciach, nakoľko si fu Radovan Tomčík je na tréningovej stáži v Prahe
 
 
19 .9. 2006
NÁBOR  KOŠICE - dňa 28. 9. 2006 o 18.30 h sa uskutoční nábor nových členov v Košickej škole na ZŠ Užhorodskej č.29(malá telocvičňa), ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
19 .9. 2006
NÁBOR  PREŠOV - dňa 27. 9. 2006 o 18.00 h sa uskutoční nábor nových členov v Prešovskej škole na ul. Kúpeľnej č. 1 oproti ZŠ Kúpeľná(v Kotolni), ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
21. 7. 2006
Pozor víkendový seminár v Prešovskej škole v dňoch 19.8.-20.8. 2006 pre všetkých záujemcov, ďalšie info u mňa (kontakt)
 
 
30 .6. 2006
V dňoch 5.7.-9.7.2006 sa uskutoční letný seminár v Prešovskej škole určený pre všetkých záujemcov, cvičenie je kazdý deň minimálne 5 hodín, možnosť prespať v telocvični v Prešove(potrebná karimatu a spacák), ďalšie info a prihlásenie u mňa (kontakt)
 
 
25. 4. 2006
V dňoch 19.5.-21.5. 2006 sa uskutoční seminár v Prešovskej škole určený hlavne pre mimo Košických žiakov, cvičenie v piatok od 17.00 h do 21.00 h, v sobotu od 12.00 h do 17.00 h a v nedeľu od 10.00 h do 15.00 h, možnosť prespať v telocvični v Prešove(potrebná karimatka spacák), ďalšie info a prihlásenie u mňa (kontakt)
 
 
21. 3. 2006
V dňoch 1.-2.4.2006 sa uskutoční seminár v Prešovskej škole určený hlavne pre mimo Košických žiakov, cvičenie v sobotu od 12.00 h do 17.00 h a v nedeľu od 10.00 h do 15.00 h, možnosť prespať v telocvični v Prešove(potrebná karimatka spacák), ďalšie info a prihlásenie u mňa (kontakt)
 
 
22. 1. 2006
 
 
22. 1. 2006
V dňoch 28.-29.1.2006 sa uskutoční seminár v Prešovskej škole určený hlavne pre mimo Košických žiakov, cvičenie v sobotu od 11.00 h do 16.00 h a v nedeľu od 10.00 h do 15.00 h, možnosť prespať v telocvični v Prešove(potrebná karimatka spacák), ďalšie info a prihlásenie u mňa (kontakt)
 
 
28. 10. 2005
Nábor Prešov!!! 
Dňa 16. 11. 2005 v čase o 18.00 h sa uskutoční nábor v Prešove na ul. Kúpeľnej č. 1(v kotolni) oproti ZŠ Kúpeľná (viď o škole)
 
 
24. 9. 2005
V októbri sa naplno rozbiehajú tréningy v Košiciach na ZŠ Užhorodskej, prvý tréning bude 4. 10. 2005 od 18.00 h do 20.00 h a potom každý utorok a štvrtok od 18.00 h do 20.00 h
 
 
8. 9. 2005
 
 
4. 9. 2005
POZOR!!!
 
dňa 13. 9. 2005  o 18.30 h sa uskutoční nábor nových členov v Košickej škole na ZŠ Užhorodskej-sídlisko železníky(malá telocvičňa)