Počas letných prázdnin prebiehajú tréningy po dohode so si fu !!!